Sieć T-Mobile Polska zakończyła 2014 roku liczbą ponad 15,7 mln użytkowników. Przychody całkowite T-Mobile Polska sukcesywnie rosły przez cały ubiegły roku i w czwartym kwartale osiągnęły najwyższy poziom w 2014 roku.

Na koniec 2014 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,702 mln użytkowników, co stanowi wzrost o 138 tysięcy klientów w porównaniu do 2013 roku. Spółka zakończyła rok z bazą 8,878 mln klientów w segmencie usług pre-paid (wzrost o 364 tys.) oraz 6,823 mln klientów w segmencie usług abonamentowych (spadek o 226 tys.). Jednocześnie w samym czwartym kwartale 2014 roku liczba klientów spółki zmniejszyła się o 27 tysięcy w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Przychody T-Mobile Polska w drugiej połowie 2014 roku były zdecydowanie lepsze niż w pierwszej. Jest to głownie zasługa większej koncentracji na wartości i jakości oferowanych klientom usług. Istotne dla realizacji celów finansowych Spółki w ubiegłym roku było utrzymanie dyscypliny kosztowej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach firmy powiedział Zacharias Piperidis, Prezes T-Mobile Polska S.A

W czwartym kwartale 2014 roku przychody T-Mobile Polska wyniosły 1,640 mld zł i były najwyższe spośród wszystkich kwartałów tego roku. W porównaniu do czwartego kwartału 2013 roku przychody Spółki były niższe o 2,1%. W całym 2014 roku przychody Spółki zamknęły się kwotą 6,245 mld zł i były niższe o 6,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 649 mln zł i była niższa o 7,3% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W tym samym czasie marża EBITDA wyniosła 39,6% i była niższa o 2,2 punktu procentowego niż w czwartym kwartale 2013 roku. W całym 2014 roku marża EBITDA wyniosła 38,8% i była wyższa o 0,9 punktu procentowego niż w 2013 roku. W 2014 roku wypracowana przez Spółkę EBITDA to 2,42 mld zł, niższa o 3,8% w porównaniu do ubiegłego roku.

Na wyniki w drugiej połowie roku duży wpływ miało wprowadzenie taryf JUMP, które oferują klientom dostęp do Internetu w technologii LTE 4G. Na koniec 2014 roku korzystało z nich już ponad milion klientów. Wskaźnik rezygnacji (churn) dla klientów kontraktowych w 2014 roku wyniósł 1,0% i był niższy o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do 2013 roku. Średni miesięczny churn dla całej bazy wyniósł w analizowanym okresie 2,0% i był niższy o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku.

[Łukasz Szewczyk]