Już ponad połowa internautów łączy się z internetem za pomocą smartfona - wynika z nowej edycji raportu strategicznego Internet 2013. W minionym roku zanotowano również rekordowy przyrost liczby internautów oraz stabilny wysoki wzrost rynku reklamy internetowej.

Po latach stagnacji (2010 - 2012) rok 2013 odznaczał się rekordowym, bo 9% wzrostem liczby internatów w Polsce. W wartościach bezwzględnych przyrost ten oznacza 1,77 mln nowych użytkowników sieci a łączna ich liczba to już 21,1 mln internautów w wieku 7+. Pomimo rekordowych wzrostów cały czas poważnym problemem pozostaje zjawisko wykluczenia społecznego. Aż 28% gospodarstw domowych pozostaje bez dostępu do internetu. Od lat najważniejszą przyczyną nieposiadania łącza internetowego jest brak potrzeby.

Według badań IAB Polska w 2013 r. 54% internautów łączyło się za pomocą smartfona, co spowodowało, że kategoria ta po raz pierwszy wyprzedziła komputery stacjonarne. Na dobre ugruntowuje się także zjawisko miltiscreeningu na polskim rynku. W 2013 r. już 69% użytkowników deklarowało używanie drugiego ekranu w czasie oglądania telewizji. Na znaczeniu zyskało także wideo emitowane w sieci, aż 96% jej użytkowników deklarowało, że ogląda wideo.

Stabilny i wysoki wzrost reklamy internetowej

Zwierciadłem zmian związanych z konsumowaniem treści przez użytkowników sieci jest polski rynek internetowy a w szczególności rynek reklamy internetowej, który w 2013 r. wykazał stabilny wysoki wzrost na poziomie 10,2% osiągając wartość 2,43 mld złotych.

Najwięcej polscy przedsiębiorcy wydali w 2013 r. na reklamę display do czego w szczególności przyczyniły się wydatki na reklamę wideo i social media. Rośnie również SEM oraz ogłoszenia. Najbardziej dynamiczny jednak wzrost zanotowała reklama na urządzeniach mobilnych (106%).

"Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2013 Polska - Europa - Świat" to jedenaste już podsumowanie działań i funkcjonowania polskiego rynku interaktywnego w Polsce, przygotowane przez szerokie grono ekspertów działających w Grupach Roboczych Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
[Łukasz Szewczyk]