Zgodnie z zapowiedzią z września 2013 roku, Aero2 w swojej usłudze Bezpłatnego Dostępu do Internetu wprowadziło obowiązkową weryfikację przy pomocy mechanizmu CAPTCHA. Spółka poinformowała o tym na swojej stronie internetowej.
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do jeszcze szerszego upowszechnienia BDI i wyrównania szans w dostępie do Internetu dla osób wykorzystujących Bezpłatny Dostęp do Internetu zgodnie z decyzją UKE, w szczególności wśród osób wykluczonych cyfrowo, nie mających innej formy dostępu do Internetu, które karty SIM BDI używają jako dostęp do wiadomości i poczty, czy przeglądania stron www
- czytamy na stronie operatora.

Mechanizm CAPTCHA (Completely Automated Public 'Turing test' to tell Computers and Humans Apart) - automatyczny system do rozróżniania, czy z komputera korzysta człowiek czy automat. Jest on powszechnie przyjęty i używany przez serwisy www, formularze, fora i inne usługi internetowe.

Przez pierwszy tydzień od daty wdrożenia mechanizm CAPTCHA będzie wprowadzany sukcesywnie, tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się i przyzwyczaić do nowego sposobu autoryzacji, co oznacza że nie będzie konieczności wpisywania captcha przy każdym wznowieniu sesji. Wprowadzenie CAPTCHA to dla Aero2 sposób na utrudnienie życia użytkownikom, którzy z usługi korzystają niezgodnie z jej przeznaczeniem. Czyli takich, którzy przy pomocy dodatkowego oprogramowania omijają zabezpieczenia, wymuszające konieczność ponownego nawiązywania połączenia z internetem po upływie 60 minut.