Bezpodstawne oszczerstwa w sieci są tym, co spotyka większość osób wykonujących zawody pożytku publicznego. Na szczęście jest to obecnie wyłącznie pozorna anonimowość, a możliwości identyfikacji oszczerców jest coraz więcej.

Apostołowie opinii to projekt, którego twórcy wzięli sobie za cel piętnowanie tego typu zachowań. Nie tylko wierzą, że jest to proceder, który można ograniczyć, ale wiedzą jak to zrobić. Zespół składający się z analityków, specjalistów od marketingu i prawników rozpoczął akcję pod hasłem: "Koniec dyktatury hejterów", celem akcji jest identyfikacja IP hejterów, a następnie rozpoczęcie działań prawnych zmierzających m.in. do wywalczenia odszkodowań dla oczernionych.

Grupą podwyższonego ryzyka są lekarze. Z badań wynika bowiem, że są oni najbardziej narażeni na szkalujące opinie. - Dziś żaden lekarz, nawet ten wykonujący swoją pracę rzetelnie i z pasją, nie może czuć się bezpiecznie - zauważa twórca projektu, Michał Fedorowicz.

Świadomość społeczna stale rośnie. Coraz częściej słychać głosy, że świat wirtualny powinien podlegać podobnym regulacjom, co otaczająca nas rzeczywistość. Dotyczy to zarówno zakrojonego na szeroką skalę łamania praw autorskich, jak i zataczającej coraz szersze kręgi agresji słownej. Budujący jest fakt, że stale rośnie liczba osób, które nie godzą się na taki stan rzeczy i szukają skutecznych metod na uregulowanie zasad funkcjonowania społeczeństwa także w świecie wirtualnym.

[Łukasz Szewczyk]