Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przystępuje do kolejnego etapu cyfryzacji telewizji naziemnej. W 2014 roku w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej pojawia się cztery nowe kanały TV. Ruszają konsultacje.

Kolejne postępowanie będzie się toczyć na podstawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, która weszła w życie w sierpniu 2011 r. Stworzono w niej przepisy umożliwiające uzyskanie koncesji wprost do multipleksu cyfrowego, bez uprzedniej konieczności posiadania koncesji satelitarnej.

W poprzednim konkursie na cztery miejsca w pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej zgłosiło się 17 zainteresowanych. Rozstrzygnięcie KRRiT zostało zaskarżone przez 2 uczestników postępowania. Obecnie trwa postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. KRRiT otrzymała wiele listów wyrażających potrzebę umieszczenia w naziemnej telewizji cyfrowej programu religijnego. Głosy te silnie zaznaczyły się także w różnych formach debaty publicznej, w tym w manifestacjach, odezwach i rezolucjach różnych instytucji,

Dysponując w najbliższej perspektywie czterema wolnymi miejscami na multipleksie KRRiT jest zainteresowana uzyskaniem informacji o potrzebach odbiorców i warunkach rynkowych dotyczących zagospodarowanie tego zasobu. Regulator rozpoczyna konsultacje, które zakończą się na początku lipca 2012 roku. Podczas konsultacji KRRiT chce się dowiedzieć m.in. które kanały TV "w najpełniejszy sposób mogą uzupełnić ofertę programową w naziemnej telewizji cyfrowej".

Wolne miejsca dla naziemnej telewizji cyfrowej powstaną dzięki uwolnieniu - do 27 kwietnia 2012 roku - przez Telewizję Polską, która na pierwszym multipleksie obecnie emituje kanały TVP1, TVP2 i TVP Info. Po tym okresie kanał TVP bedą dostępna wyłącznie za pośrednictwem trzeciego multipleksu, w całości przeznaczonego na potrzeby publicznego nadawcy.

[Łukasz Szewczyk]