Ericsson podpisał umowę z operatorem sieci Plus na wdrożenie nowej platformy Next Generation IN-Prepaid oraz na utrzymanie istniejącej platformy NGIN-Postpaid.

Zgodnie z zawartym kontraktem, Ericsson będzie odpowiedzialny za utrzymanie platform Open Cloud IN dla firmy Polkomtel. Nowa platforma pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie usługami operatora oraz zwiększy elastyczność w obszarze ofert dla klientów końcowych.

Jednym z elementów umowy jest wdrożenie przez firmę Ericsson rozwiązania Real Time Call Control, które zbiera informacje o połączeniach telefonicznych abonentów i wysyła te dane do systemu bilingowego w czasie rzeczywistym. Ericsson zintegruje to rozwiązanie z aktualnie obowiązującym systemem bilingowym.

Zmieniamy platformę, która została wdrożona w 2007 roku. Firma Ericsson odpowiada za odtworzenie funkcji platformy w nowym środowisku. Nowe rozwiązanie pozwoli nam proponować szerszy zakres usług klientom końcowym oraz umożliwi bardziej elastyczne wprowadzanie nowych usług
- powiedział Marek Pierścionek, Dyrektor Departamentu Wsparcia i SLA w Polkomtelu.

Platformy nowej generacji dostarczane przez firmę Ericsson charakteryzują się wysoką wydajnością, efektywnością energetyczną oraz kompatybilnością z innymi standardami obecnymi w branży telekomunikacyjnej.

[Łukasz Szewczyk]