Najszybszy komputer w Polsce będzie miała Politechnika Gdańska. Podpisano już umowę na dostarczenie urządzenia za kilkadziesiąt milionów złotych.

Superkomputer dla całego pomorza


Politechnika Gdańska i konsorcjum firm Megatel/Action podpisały umowę na dostawę najszybszego w Polsce superkomputera. Jego moc obliczeniowa wyniesie 1,2 PetaFLOPS. Najszybszy obecnie komputer w Polsce ma zaledwie 1/4 mocy tego powstającego na PG.

Producentem klastra będzie firma Hewlett-Packard. System będzie ważył 15 ton, zajmie około 30 szaf, wyposażony zostanie w 2600 procesorów. Mowa tu o najnowszych procesorach, które miały swoją premierę zaledwie miesiąc temu. Komputer powinien być zbudowany do końca 2014 r. Urządzenie będzie kosztowało 30 mln zł.

-To będzie superkomputer dla całego Pomorza - zapewniał rektor PG prof. Henryk Krawczyk. - W oparciu o niego będziemy nie tylko dalej realizować obliczenia wykonywane z pomocą dotychczasowego klastra, który wkrótce zostanie wycofany. Zbudujemy wokół niego pewną społeczność informacyjną.

CD NIWA


Super maszyna będzie sercem projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Celem projektu jest stworzenie centrum kompetencji oferującego dostęp do profesjonalnej wiedzy i usług związanych z wytwarzaniem szerokiej gamy aplikacji informatycznych.

Dzięki zakupowi zaawansowanego klastra obliczeniowego CD NIWA oferować będzie użytkownikom nowoczesną infrastrukturę informatyczną dostępną poprzez specjalistyczne platformy wytwarzania aplikacji i katalog usług doradczych umożliwiających ich wykorzystanie. CD NIWA też dostarczać będzie narzędzia do tworzenia i wykonywania aplikacji naukowych, multimedialnych i mobilnych - dostępnych dla każdego zainteresowanego.

Usługi realizowane w ramach CD NIWA będą mogły być wykorzystywane również przez środowisko biznesowe, studentów i pasjonatów tworzących aplikacje informatyczne. Centrum ma być otwarte na wspieranie projektów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin uznanych za priorytetowe w polityce państwa, np. nowe technologie w zakresie energetyki (wydobycie gazu łupkowego), środowiska naturalnego (poziom i zanieczyszczenie wód) czy medycyny (wspomaganie prac lekarskich zespołów badawczych).

Dzięki wykorzystaniu superkomputera będzie można realizować symulowane eksperymenty w przestrzeni wirtualnej, które nie wymagają nakładów finansowych i czasu, niezbędnych przy badaniach wykonywanych w czasie rzeczywistym. Oprócz wsparcia dla realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oprogramowanie superkomputera pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań dotyczących wdrożonej już infrastruktury informatycznej, kierunków rozwoju internetu oraz metodyk wytwarzania aplikacji.

Projekt współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

[Marcin Maj]